‘Ukrainian Cargo’ in the Port of Gdansk

Ukrainian Cargo in the Port of Gdansk

Seaports are the flywheel of the country’s economy. In the current geopolitical situation, the strategic role of ports becomes even more important. Ports are not only about securing the supply of products for production within the country, they are also about meeting the demands of the current situation related to the blockade of Ukrainian ports and the need to seek alternative routes for the transport of goods from the Ukrainian direction.

Port operators are ready for increased transhipments, be it oil, coal or exports of many goods, which have so far passed through Ukrainian ports and may soon be exported using the port infrastructure. Poland, due to its location and infrastructure, is an ideal partner to help Ukraine rebuild its lost export and import channels. And the Port of Gdansk can become a gateway for Ukraine’s foreign trade.

Therefore, in order to meet the needs of Ukrainian companies for the export of goods, a tab “Ukrainian cargo” was launched on the website portgdansk.pl, through which companies from Ukraine can make enquiries about the possibility of exporting or importing goods through terminals located in the Port.

The interactive form is available in Ukrainian and English.

Link to the form – ukrainiancargo.portgdansk.pl

Морські порти є рушійною силою економіки країни. В сучасній геополітичній ситуації стратегічна роль портів набуває ще більшого значення. Порти – це не лише забезпечення постачання продукції для виробництва даної країни, це також необхідність відповідати вимогам поточної ситуації, пов’язаної з блокадою українських портів та потребою шукати альтернативні маршрути транспортування вантажів з українського напрямку.

Портові оператори готові до збільшення обсягів перевалок як нафти, вугілля, так і експорту багатьох товарів, які дотепер проходили через українські порти і незабаром можуть бути експортовані за допомогою портової інфраструктури. Польща, завдяки своєму розташуванню та інфраструктурі, є ідеальним партнером, який може допомогти Україні у відбудові втрачених експортних та імпортних каналів. А порт y Гданськy може стати воротами для зовнішньої торгівлі України.

Тому для задоволення потреб українських компаній, які займаються експортом товарів, на веб-сайті portgdansk.pl почала працювати закладка «Ukrainian cargo», за допомогою якої українські компанії можуть подавати запити про можливості експорту або імпорту товарів через термінали, які розташовані в порту.

Інтерактивна форма доступна українською та англійською мовами.

Посилання на форму – ukrainiancargo.portgdansk.pl

 

 

Skip to content